WELKOM BIJ MOSKEE IMAM MALIK

Moskee Imam Malik vervult een centrale rol in de beleving van vele moslims in Amsterdam en omstreken zowel op islamitische en maatschappelijke vlakken. Wij zijn er ook om mensen te helpen die geïnteresseerd zijn in de Islaam.

Moskee Imam Malik werkt naar een grotere locatie

Moskee Imam Malik werkt naar een grotere locatie. Zoals velen weten is er een groot gebrek aan ruimte op onze huidige locatie. Hierdoor zijn wij tot op heden beperkt geweest in het verzorgen van dagelijkse activiteiten. Broeders bidden tot op heden buiten in verschillende weersomstandigheden, ook hebben wij door het gebrek aan ruimte geen (gebeds)ruimte voor zusters kunnen realiseren.

Een grotere locatie realiseren zou dus betekenen dat jong, oud, man en vrouw meer mogelijkheden en kansen krijgen om het gebed in onze moskee bij te wonen samen met de dagelijkse activiteiten.

Om dit doel te bereiken moeten wij samen werken om een sterkere financiële buffer op te bouwen. Ons streefbedrag is €1.000.000 om zo onze kansen op de markt te vergroten met de wil van Allaah.

Bij deze doen wij doen dus een beroep op jullie vrijgevigheid in deze gezegende maand om een start te maken naar dit doel en hopen jullie middels dit bericht hierin te motiveren om samen met ons het beoogde doel te bereiken met de wil van Allaah.

Moskee Imam Malik wil jullie allen graag herinneren aan het belang van het geven van Sadaqah.
Allaah, de Verhevene heeft ons aangespoord en gemotiveerd om Sadaqah te geven.
Allaah, De Verhevene, zegt hierover:

“En wat jullie ook aan Sadaqaat geven, HIJ zal het vergoeden en HIJ is de Beste der Voorzieners.” (Soerat Saba – vers 39).

Allah, De Verhevene, heeft ook gezegd:
“Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben uitgeven. En wat jullie ook uitgeven, voorwaar, Allah is daarover Alwetend.” (Soerah Ali imran – vers 92).

Laat deze mooie kans niet liggen beste broeders en zusters en draag bij aan deze grote goedheid.

Over ons

Onze missie

Een bijdrage te leveren aan de samenleving zowel binnen als buiten de moskee. Dit doen wij door ons in te zetten voor de (Islamitische)gemeenschap en hen bij te staan op verschillende vlakken, maar ook door de vooroordelen die er bestaan ten opzichte van de Islaam en de moslims te verduidelijken en weg te nemen.

Onze doel

Ons hoofddoel is het verkondigen van de boodschap dat onze Schepper, Allaah, aanbeden dient te worden zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Dit doen wij in navolging van het Boek van Allaah en de Soennah van zijn laatste Boodschapper ﷺ, volgens de methodiek van de vrome voorgangers.

Gebedstijden

Drager worden

Inschrijven Arabisch

Lid worden

Live lezingen